Alicja Żarowska-Mazur

Książka przeznaczona jest dla osób, które chcą rozpocząć pracę z relacyjnymi bazami danych oraz tych, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych, Moduł S1. Niniejsze opracowanie obejmuje zagadnienia ściśle związane z Syllabusem v. 5.0 i pokazuje czytelnikowi, w jaki sposób krok po kroku zbudować bazę danych, wybrać z niej konkretne informacje, przedstawić w postaci raportu oraz wydrukować.

ECDL. Użytkowanie baz danychW książce zostały omówione:

  • istota baz danych oraz sposób ich organizacji i używania,
  • tworzenie prostych baz danych i podglądu ich zawartości w rożnych trybach pracy,
  • tworzenie tabel, określanie i modyfikowanie pól i ich właściwości, wprowadzanie i edycja w tabeli,
  • sortowanie i filtrowanie tabeli lub formularza, tworzenia, modyfikacji i uruchamianie kwerendy w celu wybierania określonych informacji z bazy danych,
  • formularz i jego tworzenie w celu wprowadzania danych,
  • modyfikowanie i usuwanie rekordów i danych w rekordach,
  • tworzenie typowych raportów i przygotowywanie wydruków gotowych do rozpowszechnienia.

Prezentowana książka jest rekomendowana przez PTI jako materiał szkoleniowy.

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
Oprawa miękka, s. 160